บริษัท เจ เอส แอล จํากัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523 และเข้าสู่ธุรกิจงานโทรทัศน์โดยผลิตรายการโทรทัศน์ให้แก่สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หลังจากนั้น ได้ขยายงานสู่การการผลิตรายการให้แก่สถานีโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ทําให้ปัจจุบัน บริษัท เจ เอส แอล จํากัด ก้าวสู่การเป็น 1 ใน 5 บริษัทผลิตรายการโทรทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเป็นบริษัทออแกไนเซอร์ชั้นนํา ที่สร้างสรรค์งานทุกรูปแบบทั้งระดับประเทศและต่างประเทศมาแล้วมากมาย

สิ่งที่ทําให้ บริษัท เจ เอส แอล จํากัด ประสบความสําเร็จและ แตกต่างจากบริษัทอื่น คือผลงานที่ สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย รวม ถึงความคิดสร้างสรรค์ ในการนําเสนอสาระและบันเทิงผ่านสื่อที่ครบวงจร ทั้งการออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือแม้ กระทั่งผ่านตัวบุคคล

 jsl_com

ในปี พ.ศ. 2552 บริษัท เจ เอส แอล จํากัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด เพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปีที่ 30 ของ การทํางานด้วยความมุ่งมั่นไม่หยุดยั้งในการก้าวต่อไปด้วยผลงานคุณภาพและพร้อมพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอันทันสมัย และการ ให้บริการด้านสื่อในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ณ วันนี้ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จํากัด ได้ขยายงานออกไปอย่างครบวงจร โดยมีพนักงานกว่า 400 คน ที่สรรค์สร้างงานทั้งทาง สื่อดิจิตอล ละครโทรทัศน์ รายการสารคดี งานการวางแผนกลยุทธ์การตลาด งานการสร้างแบรนด์ งานลิขสิทธิ์การ์ตูน และยังเป็นบริษัทแม่ ที่มี บริษัทในเครือที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆอีกมากมาย

ความครบครัน

  • ผลิตรายการโทรทัศน์สาระและบันเทิง หลากหลายรูปแบบและเนื้อหา
  • พร้อมด้วยอุปกรณ์การถ่ายทําในสตูดิโอ ทั้งระบบดิจตอล และ High Definition
  • เชี่ยวชาญการจัดการงาน Event โครงการพิเศษ และการดูแลผู้สนับสนุน
  • การจัดการและให้คําปรึกษางานด้านสื่อ
  • การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
  • การบริการงานด้านประชาสัมพันธ์ที่มีเครือข่ายด้านสื่อที่แข็งแกร่ง