วิสัยทัศน์และพันธกิจ(Our Vision and Mission)

 

เจ เอส แอล ได้ทำหน้าที่สื่อส่งข่าวสาร สาระ ความบันเทิงให้แก่ผู้ชมเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้ว และเราจะทำอาชีพนี้ต่อไปอีกนานแสนนานตราบเท่าที่ผู้ชมยังให้ความชื่นชอบและสนับสนุน เรารู้สึกรักและภาคภูมิใจในทุกงานของเราไม่ว่าจะเป็นงานชนิดใด ประเภทใด  ทุกชิ้นเราบรรจงผลิตด้วยจิตวิญญาณของมืออาชีพ  ที่มุ่งมั่นจะให้สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้ชมของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้                                                                                                                                          

 

เรามุ่งหาความแตกต่างที่มีคุณภาพ และมอบคุณค่าให้แก่ผู้ชมและสังคมเสมอมา ดังคำกล่าวว่า ชาว เจ เอส แอล นั้น ต้องมี Passion, Quality, Inspire และ Society  ถึงจะเรียกว่าชาว เจ เอส แอล ที่แท้จริง            

                     

ในขณะเดียวกัน  เราจะต้องปรับตัวให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเกิดใหม่และเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และเนื้อหาที่นำสนอจะต้องเป็นสิ่งสร้างสรรค์ที่เป็นดั่งวิตามินเสริมแก่ร่างกาย, จิตใจ และสติปัญญา  เราคิดเสมอว่าสื่อที่ดีสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่มนุษย์, สังคม และโลกนี้ได้   และสื่อที่มีคุณค่า คือ สื่อที่นำพาให้ชีวิตมีความสวยงาม “ Life is Beautiful ”  เพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตล้วนมีความงดงาม  ถ้ามีตาเห็น  หูได้ยิน  จมูกได้กลิ่น  ปากลิ้มรสได้  ก็จงใช้ทุกสัมผัสนั้นซึมซับความงดงามของสรรพสิ่งรอบกาย     ถ้าเราขาดสัมผัสใดสัมผัสหนึ่งไป  

ก็จงใช้จินตนาการและหัวใจวาดระบายทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราให้มีสีสันงดงาม                                                                              

                        

ถ้าคนทำสื่อทุกคนคิดได้เช่นนี้  เราเชื่อว่าพวกเราจะสามารถสร้างให้สังคมและโลกนี้มีความงดงามและมีความสุขกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างแน่นอน ชาว เจ เอส แอล ทุกคนจะขอปวารณาตัวว่า เราจะร่วมกันใช้สติปัญญาและหัวใจของเราทำงานเพื่อทำให้โลกนี้สวยงามและเป็นสุขขึ้น

 

 

นั่นเพราะเราเห็นแล้วว่า “ทุกชีวิตมีความงาม”